Bia gạo Birra da Ris

Loại bia nhẹ này cho dân sành sỏi cất từ lúa gặt chín vàng từ các đồn điền trồng lúa miền bắc gồm Ascona, Terreni Alla Maggia và Locarno it và lúc mạch lên men vàng óng