Bia India Pale Ale (IPA)

India Pale Ale thành phẩm gồm 5 loại hoa bia khác nhau đậm đắng.  Hương vị bia này bao gồm mùi tươi tắn và có mùi hoa nhờ Phương thức ướp hoa bia lần 2