Bia Quöllfrisch Brandlöscher Bình chữa cháy

BrandLoscher

Tạm dịch là “bình chữa lửa”, thật tuyệt vời cho phút giây hạ hỏa hoặc chữa cháy- nổ!!!

Vị bia này hơi ngọt khi thêm mạch caramel và mạch đã rang