Bia Quöllfrisch Naturtrub

Được ủ từ mạch Pilsner và 3 loại hoa bia khác nhau từ Stammhein và Hallertau.  Đây là loại bia vị trái cây rất lạ do mang chất men.