Bia Vollmond trăng tròn

Ủ trong đêm ngày trăng tròn với các thành phần hữu cơ, tạo vị cay nhè nhẹ, loại bia có màu đục tự nhiên.